Zámecká zahrada a barokní letohrádek

Zámecký park krajinného typu se rozkládá místě starší zahrady, snad renesanční. Pozdější formální barokní zahrada využila renesanční centrální osu, ke které přidala geometricky rozvržené a pravidelně uspořádané travnaté plochy se solitérními dřevinami a pravidelnými útvary ze stříhaných keřů. Nejvýraznějším zásahem se stala výstavba menší zděné stavby v závěru dřívější renesanční zahrady na první zvýšené terase. Stavba je označována jako gloriet, letohrádek či zahradní pavilón, typově však odpovídá italskému casinu. To je určeno především podobou půdorysu, kdy je k výrazně vyššímu centrálnímu sálu polygonálního tvaru po stranách přiložena dvojice menších sálků. Větší sál sloužíval obvykle k hudebním produkcím, vedlejší sálky pak k odpočinku a konverzaci.

Ke stavbě letohrádku došlo v letech 1701 - 1708 z popudu tehdejšího majitele Jana Leopolda Hrzána z Harasova. Jako stavitel je předpokládán Marc Antonio Canevalle, architekt a stavitel italského původu. Na konci 30. let 18. století dostal letohrádek novou malířskou výzdobu, jejímž autorem byl litoměřický malíř Josef František Čech (mj. také autor fresek v kostele sv. Václava v Lovosicích). Výzdoba obsahuje figurální výjevy, čerpající z antické mytologie.

Hrady a zámky Českého středohoří: Milešov - Skalka - Stekník - Vrbičany
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts